Diversity of the population in the field of financial law

  • Sergey Poshtarov Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: financial awareness, financial literacy, financial education, financial services, financial law, consumer of financial services

Abstract

This article reveals the essence of the concept and meaning of financial awareness, literacy and education in the conditions of modern financial legislation. Also, the study summarized the results of the analysis of the level of financial awareness of the population and found that the level of awareness of the population with financial law, to date, leaves much to be hoped for. In the course of work the strategic directions of raising the level of financial awareness of ordinary citizen and the importance of financial literacy of the population for both personal and material well-being of citizens and for the state as a whole are outlined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Kizyma, T. Finansova hramotnist naselennia i finansova povedinka domohospodarstv: aspekty vzaiemovplyvu / Tetiana Kizyma, Olena Shamanska // Svit finansiv. - 2014. - Vyp. 1.:16-26.

2. Kurysh N., Kurysh D. Formuvannia finansovoi hramotnosti uchniv – investytsii u maibutnie ekonomiky Ukrainy // Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy. Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 2 (17). Seriia «Pedahohika». – 2016.:19-22.

3. Kucherova H. Yu. Shliakhy rozvytku finansovoi kultury naselennia // Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhentu. Ser.: Ekonomika i menedzhment. – 2013. - № 2.:125-131.

4. Prykhodko B. Stratehichni napriamy pidvyshchennia rivnia finansovoi hramotnosti naselennia Ukrainy // Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy. – 2014. - № 2 216):11-16.

5. Fatkhuddinova I. V. Konstytutsiia Ukrainy - odne z osnovnykh dzherel finansovoho prava // Finansove pravo u XXI storichchi: zdobutky ta perspektyvy. – Kyiv, 2011. – Ch. 2. : 306-308.

6. Filonchuk Z. V. Problemy vprovadzhennia finansovoi hramotnosti v suchasnii shkoli // Tavriiskyi visnyk osvity. – 2015. - № 2 (50). – Chastyna II.:112-117.

7. Finansove pravo: pidruchnyk / za zah. redaktsiieiu O. M. Bandurky ta O.P. Hetmanets; Yu. M. Zhornokui, O. V. Kashkarova, T. V. Kolesnyk ta inshi. – Kh.: Ekohraf, 2015 – 500 p.

8. Shevchuk O.R. Mentukh N.F. Zakhyst prav spozhyvachiv finansovykh posluh: dosvid Ukrainy ta Yevropeiskoho soiuzu // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : yurydychni nauky. – 2016. –Vypusk 1. – Tom 2. :58-62.

Author Biography

Sergey Poshtarov, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Poshtarov Sergey, senior lecturer of Vocational Education

Published
2017-11-08
How to Cite
Poshtarov, S. (2017). Diversity of the population in the field of financial law. University Economic Bulletin, (35/1), 267-273. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/130
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit