Components of mechanism of regulation of development of markets milk and dairy products in Ukraine

  • Nataliia Pryputa Training Institute State Employment Service of Ukraine
Keywords: market of milk and dairy products, mechanisms of development, antitrust and competitive regulation, state support, quality and safety, entry barriers of markets

Abstract

The subject of the article is study of peculiarities of regulation of development markets milk and dairy products in Ukraine. The goal of the article is to make more precise mechanisms of regulation of development of markets milk and dairy products. Analysis and synthesis, abstract and logic, analogy, expert method are used in the article. Main results of the research conclude in generalization of mechanisms of ensuring of development market milk and dairy products with picking out of 5 groups of mechanisms: entry barriers of markets of milk and dairy products; antitrust regulation; competitive regulation; state support; monitoring and control of quality and safety of milk and dairy products. Are described peculiarities of use of each groups of mechanisms in the process of ensuring of development of markets of milk and dairy products. The results can be used in the process of formation of program documents and regulation of development of markets of milk and dairy products of Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Avdasheva S.B., Shastitko A.E., Kalmychkova E.N. Ekonomicheskie osnovy antimonopol'noy politiki : rossiyskaya praktika v kontekste mirovogo opyta // Ekonomicheskiy zhurnal VShE. –2007. –T. 11. –№ 4. S. 562–610.

2. Armentano Dominik T. Antitrast protiv konkurentsii : per. s angl. –M. : Al'pina Biznes Buks, 2005. –432 s.

3. V. Kip Viskozi, Dzhon M. Vernom, Dzhozef E. Garynngton Ekonomichna teorija reguljuvannja ta antymonopol'na polityka / [per. s angl. K. : Vyd-vo Solomii' Pavlychko «Osnovy», 2004. –1047 s.

4. Tregobchuk V.M., Pashaver B.J., Borodina O.M. ta in. Zabezpechennja konkurentospromozhnosti agrarnogo sektora ekonomiky Ukrai'ny na vnutrishn'omu i zovnishn'omu rynkah : nauk. dopovid'. – K. : In-t ekon. ta prognozuv., 2007. – 260 s.

5. Lupenko Ju.O., Kropyvko M.F., Malik M.J. ta in. Integracija ta samoorganizacija agrarnogo biznesu v umovah decentralizacii' vlady : monografija ; za red. M.F. Kropyvka, V.V. Rossohy. – K. : NNC IAE, 2015. – 484 s.

6. Kovalenko Ju.S. Agrarnyj rynok Ukrai'ny: organizacija ta upravlinnja. – K. : IAE UAAN, 1998. – 108 s.

7. Menk'yu N.G. Printsipy ekonomiks. – SPb : Piter, 2001. – 496 s.

8. Pro moloko ta molochni produkty : Zakon Ukrai'ny № 1870-IV vid 24.06.2004 r. : http://zakon.rada.gov.ua.

9. Rozanova N. Konkurentnaya politika v Kanade // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. – 2003. – №11. – S. 72–80.

10. Samuel'son P., Nordkhaus V. Ekonomika ; per. s angl. [pod red. Tarasevicha L.S., Leusskogo A. I.]. – M. : Binom-KnoRus, 1999. – 799 s.

11. Кirzner I.M. Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process : An Austrian Approach // Journal of Economic Literature.  1997.  Vol.35.  №1. Mar.  P.60-85.

12. Williamson O.E. Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications.  New York : Free Press, 1975.  286 р.

13. Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny za 2013 rik. Statystychnyj zbirnyk / Za red. N.S. Vlasenka; vidp. za vyp. O.M. Prokopenko. – K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, 2014. – 399 s.

Author Biography

Nataliia Pryputa, Training Institute State Employment Service of Ukraine

Pryputa N., Senior Lecturer in Theoretical and Applied Economics

Published
2017-03-22
How to Cite
Pryputa, N. (2017). Components of mechanism of regulation of development of markets milk and dairy products in Ukraine. University Economic Bulletin, (33/1), 162-167. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/211
Section
Economy and Management