The origin and essence of the economic security concept

  • Ihor Lubenets Zaporizhya National University
Keywords: economic security, enterprise origin, cost approach, resource management theory

Abstract

In a market economy production units organize their activities in conditions of uncertainty and unpredictability. A global economy generates a lot of risk factors and threats which have a major impact on enterprises activity. That is, the market economy requires rapid adaptation to unstable dynamic environment. The enterprise face a need to make significant efforts to achieve their goals, ensure stable operation process and sustainable development. Those enterprises that do not have sufficient capacity to offset and mitigate the impact of external and internal changes or adapt to them, are doomed to gradual decline and bankruptcy. There is an actual task for the enterprise to provide internal self-assessment and prediction of its position in terms of performance inherent manufacturing functions, i.e maintenance of production economic security from various factors that influence the potential of the company, formation of safety monitoring system indicators, substantiation and definition of thresholds, the use of anti-threats tools. The article analyzes scientific approaches to the definition of «economic security.» Their analyses are given. A definition of «economic security» within the cost approach is proposed. The need for understanding economic security as a dynamic system is emphasized. This, in turn, requires a definition of «economic security» from the perspective of enterprise origin.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Alekseenko, V., and Sokolskiy, В. Sistema zashchity kom-mercheskikh obektov. Ekonomicheskaia bezopasnost: Proizvodstvo -Finansy -Banki [The system of protection of commercial buildings. Economic security: Manufacturing - Finance - Banks]. Moscow: Finstatinform, 1992.

2. Belov, V., and Polianskiy, A. «Pravovaia okhrana konfiden-tsialnosti kommercheskoy tayny»[Legal protection of confidentiality of trade secrets]. Pravo і ekonomika, no. 13-14; 15-16 (1993): 12-21; 8-27.

3. Belokurov, V.V. «Struktura funktsionalnykh sostavliaiush-chikh ekonomicheskoy bezopasnosti predpriiatiia»[The structure of the functional components of economic security], http: /www/ safetyfactor. ru.

4. Bendikov, M.A. «Ekonomicheskaia bezopasnost promyshlen-nogo predpriiatiia v usloviiakh krizisnogo razvitiia»[The economic security of industrial enterprise in the conditions of crisis development]. Menedzhment vRossii iza rubezhom, no. 2 (2000): 17-30.

5. Bondarenko, O.M. «Pokaznyky, kryterii ta metody otsinky ekonomichnoi bezpeky aviakompanii» [Indicators, criteria and methods for assessing the economic security of airlines]. Naukovi pratsi ONAZ (2003): 59-64.

6. Vlasuk O.S. Teorija і praktyka ekonomichnoiu bezpekoiu v sistemi nauki pro ekonomi-ku [Theory and practice of economic security in the sciences of economics] / Kyiv, 2008.

7. Ekonomichna enciklopedija [economic Encyclopedia] / Kyiv, «Akademija», 2000. -1350 с.

8. Voinarenko, M., and Yaremenko, О «Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva na osnovi otsinky vidkhylen porohovykh pokaznykiv» [Managing the economic security on the basis of assessment of deviations thresholds]. Ekonomist, no. 12 (2008): 60-63.

9. Gavrish, V.A. Prakticheskoe posobiye po zashchite kommercheskoy tayny [A Practical Guide for the protection of trade secrets]. Simferopol: Tavryda, 1994.

10. Datskiv, R. M. «Ekonomichna bezpeka u hlobalnomu vymiri» [Economic security in global dimension]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 7 (37) (2004): 143-153.

11. Deruzhinskiy, V.A., and Deruzhinskiy, V.V. Osnovy kommercheskoy tayny: Prakticheskoe posobie dlia predprinimatelia [Fundamentals of trade secrets: A Practical Guide for the entrepreneur]. Minsk: Vysshaia shkola, 1994.

12. Dubetska, S. P»Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva Ukra-iny»[Economic security of enterprise Ukraine]. Nederzhavna sys-tema bezpeky pidpryiemnytstva iak sub'iekt natsionalnoi bezpeky Wcra/'ny. Kyiv:, 2003.146-172.

13. Kamlyk, M.I. Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diial-nosti. Ekonomiko-pravovyi aspekt [The economic security of entre-preneurship. Economic and legal aspects]. Kyiv: Atika, 2005.

14. Kapustin, N. «Ekonomicheskaia bezopasnost otrasli і firmy»[Economic security industries and firms]. Biznes Inform, no. 11-12 (1999).

15. Kolass, B. Upravlenie fmansovoy deiatelnostiu predpriiatiia. Problemy, kontseptsii і metody [Financial management of the enterprise. Problems, concepts and methods]. Moscow: Finansy; YuNITI, 1997.

16. Kolosov, A.V. Ekonomicheskaia bezopasnost khoziaystven-nykh sistem [Economic security and economic systems]. Moscow: RAGS, 2001.

17. Kovalev, D., and Sukhorukova, T. «Ekonomicheskaia bezopasnost»[Economic security]. Ekonomika Ukrainy, no. 10 (1998): 48-51.

18. Krakos, Yu.В., and Serik, N.Y. «Podkhod к otsenke urovnia finansovoy sostavliaiushchey ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya» [Approach to the assessment of the financial component of economic security]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 12 (2006): 7.

19. Lysenko, Yu.H. «Mekhanizmy upravleniya ekonomicheskoy bezopasnostyu» [Mechanisms of economic security management]. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia, vol. 1, no. 4.4.1 (2004): 177-180.

20. Minaev, G.A. Bezopasnost organizatsii [Safety of the organization]. Moscow: Logos, 2008.

21. Muntiian, V.I. Ekonomichna bezpeka Ukrainy [The economic security of Ukraine]. Kyiv: KVITs, 1999.

22. Oleinikov, E.A. Osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti (go-sudarstvo, region, predphyatiye, lichnost) [Foundations of Economic Security (state, region, company, person)]. Moscow: Biznes-shkola «Intel-Sintez», 1997.

23. Omelianovych, L.O., and Dolmatova, H.Ye. Ekonomichna bezpeka torhovelnoho pidpryiemstva [The economic security of commercial enterprise]. Donetsk: DonDUET, 2005.

24. Ortynskyi, V.L, Kernytskyi, I.S., and Zhyvko, Z.B. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsii ta ustanov [Economic security companies, organizations and institutions]. Kyiv: Pravova iednist, 2009.

25. Pasternak-Taraushenko G.A. Ekonomichna bezpeka dergavi. Metodologija zabespechenja: monografija [The economic security of the state. Methodology software: a monograph] Kyiv, 2003. - 320 с.

26. Podluzhna, N.O. «Orhanizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva» [Organization management of economic security]. Avtoref. dys. .. .kand. ekon. nauk: 08.06.01, 2003.

27. Pilova, D.P. Tormuvannia ta otsinka ekonomichnoi bezpeky hirnycho-zbahachuvalnykh pidpryiemstv» [Formulation and evaluation of the economic security of mining and processing enterprises]. Avtoref. dys. .. .kand. ekon. nauk: 08.00.04,2007.

28. Plietnykova, I.L. «Vyznachennia rivnia і zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky zaliznytsi» [Determining the level and ensuring economic security of the railway]. Avtoref. dys. .. .kand. ekon. nauk: 08.07.04,2001.

29. Salli, V.I., and Salli, S.V. «K sozdaniiu sistemy otsenki sos-toianiia ugolnykh shakht»[By creating a system of assessment of the coal mines]. UgolUkrainy, no. 6 (2009): 35-38.

30. Sokolenko, T.M. «Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh tranzytyvnoi ekonomiky» [Economic security enterprise in a transitive economy]. Suchasna naukaXXI-stolittia. Kyiv, 2011.

31. Sudakova, ОI., Hrechko, D.V., and Shkurupii, A.V. Stratehiia zabezpechennia nalezhnoi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Strategy proper economic security]. http://www.rusnauka.eom/4._SVMN_2007/ Economics/l 8818.doc.htm.

32. Timofeev, T.V., and Naumova, LG. «Ekonomicheskaia bezopasnost і upravlenie riskom predpriiatiy» [Economic security and enterprise risk management], http://btbcons.ru/ articles/?art_id=6.

33. Shavaev, A.G. Kriminologicheskaia bezopasnost negosudarstvennykh obektov ekonomiki [Criminological safety of non-state economic facilities]. Moscow: Infra-M, 1995.

34. Shlykov, V.V. «Ekonomicheskaia bezopasnost predpriiatiia» [Economic security of the enterprise]. EKO, no. 11 (2002): 94-99.

35. Shcherbyna, V. M. «Informatsiine zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv ta ustanov» [Information support economic security of enterprises and institutions]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 10 (2008): 220-225.

36. Yarochkin, V.I. Bezopasnost informatsionnykh sistem [Security of information systems]. Moscow: Os-89,1996.

37. Yarochkin, V.I. Predprinimatel і bezopasnost [Entrepreneur and safety]. Moscow: Os-89,1994.

38. Yarochkin, V.I. Sistema bezopasnosti firmy [The security system of the company]. Moscow: Os-89,1997.

Author Biography

Ihor Lubenets, Zaporizhya National University

Lubenets Ihor, Senior Lecturer

Published
2016-06-30
How to Cite
Lubenets, I. (2016). The origin and essence of the economic security concept. University Economic Bulletin, (30/1), 124-131. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/341
Section
Еconomic Theory