Management of financial resources in a social establishment

  • Yuri Safonov Kyiv National Economic University by Vadym Hetman
  • Maryna Patynska Kyiv National Economic University by Vadym Hetman
Keywords: Budget Code of Ukraine, budget establishment, expenditure, effectiveness of management, interbudget transfers, operative management, planning, strategic management, management of budget financial resources, subventions

Abstract

The article deals with the main characteristics of management of financial resources in a social establishment. The subject of studying of the chosen topic is the approaches to the system of management and distribution of finance in social establishments. The aim is to study the main characteristics of management of financial resources in social establishments completely, to denote actual problems of financial activity of budget establishments and ways of their solving. The work is based on general scientific methods: empiric (studying an analysis of a legislative base, statistics), comparative analysis. Having done the analysis of a legislative base, principles, factors, methodical approaches supplying the effectiveness of management financial resources today, the suggestions to improve the process of management of financial resources in social establishments have been worked out. The results of studying can be taken into consideration in the process of forming and distribution of financial resources, to solve administrative questions. The conclusions let denote the ways of effective management of financial resources, rising motivation with regard to quality of services given by social establishments.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy / Verkhovna Rada Ukrainy : Kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

2. Biudzhetnyi monitorynh (vykonannia biudzhetu za sichen – veresen 2015 roku) : http://www.ibser.org.ua/news/429/130535/?lang=ua

3. Herasymenko I.V. (2011), «Napriamky modernizatsii finansovoho zabezpechennia systemy sotsialnoi pidtrymky naselennia» // Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. – №4. – рр. 180 – 188.

4. Derzhavne upravlinnia finansamy v Ukraini : 4vuz.com.ua/book_37_glava_16_3.3._Derzhavne_ upravl%D1%96nnja_

5. Zhuravka F.O., Kravchenko O.V. Vdoskonalennia systemy finansuvannia biudzhetnykh ustanov v umovakh zrostannia sotsialnoi vidpovidalnosti : http//dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12795/1/ Vdoskonalennya%20systemy%20finansuvannay.pdf

6. Zakon Ukrainy «Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu i rozvytku molodi» : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

7. Zakon Ukrainy «Pro orhany i sluzhby u spravakh nepovnolitnikh ta spetsialni ustanovy dlia nepovnolitnikh» : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/864-14

8. Instruktsiia pro status ta osoblyvosti uchasti v biudzhetnomu protsesi vidpovidalnykh vykonavtsiv biudzhetnykh prohram mistsevykh biudzhetiv (Zatverdzheno Ministerstvom finansiv Ukrainy 09. 07. 2010 №679 : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0573-10

9. Lyst Ministerstva finansiv Ukrainy vid 13 serpnia 2015 roku «Shchodo pidhotovky biudzhetnykh zapytiv do proektu derzhavnoho biudzhetu na 2016 rik ta prohnozu derzhavnoho biudzhetu na 2017 – 2018 roky» : https://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=604396&win=116&text=Lyst%20Ministerstva%20finansiv%20Ukrainy%20vid %2013%20serpnia%202015%20roku%20»Shchodo%20pidhotovky%20biudzhetnykh%20zapytiv%20do%2

10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro ekonomiiu derzhavnykh koshtiv ta nedopushchennia vtrat biudzhetu»« vid 1 bereznia 2014 r.№65 : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/65-2014-%D0%BF

11. Prykhodko N.V., Rudenko R.V. (2011), «Aktualni problemy upravlinnia finansamy biudzhetnykh ustanov» // Zbirnyk naukovykh prats NUK.– №6. – рр. 108 – 113.

12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro tsentr sotsialnopsykholohichnoi reabilitatsii ditei» vid 28 sichnia 2004 r. № 87: http://zakon5.rada.g

13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zakhody shchodo vdoskonalennia sotsialnoi roboty iz simiamy, ditmy ta moloddiu» №1126 vid 27 serpnia 2004 roku (zi zminamy 2012 r.) : Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1126-2004-%D0%BF

14. Postanova Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro tsentr sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii ditei-invalidiv « vid 15. 08. 2013 r. № 505 (redaktsiia vid 07. 08. 2015 r.) : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1511-13

15. Safonov Yu.M. and Patynska M.M. (2016), «Kontseptualni aspekty upravlinnia finansovymy resursamy ustanovy sotsialnoho spriamuvannia» // Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 10 : https://yandex.ua/search/ ?text=%D0%AE. %20%D0%9C.%20%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C% 20%D0%9C.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0 %B0&lr=143&clid=2086132&win=116

16. Stefaniuk I.B. (2010), «Otsinka upravlinnia biudzhetnymy koshtamy u svitli vymoh novoho biudzhetnoho kodeksu» // Finansy Ukrainy.

17. Subventsii : hra za novymy pravylamy : https://buhgalter.com.ua/articles/byudzhetniy-proces/subventsiyigra-za-novimi-pravilami/

Author Biographies

Yuri Safonov, Kyiv National Economic University by Vadym Hetman

Yuri Safonov, Doctor of Economics, Professor of Macroeconomics and Public Administration

Maryna Patynska, Kyiv National Economic University by Vadym Hetman

Maryna Patynska, Assistant of Department of Macroeconomics and Public Administration

Published
2016-06-30
How to Cite
Safonov, Y., & Patynska, M. (2016). Management of financial resources in a social establishment. University Economic Bulletin, (30/1), 214-222. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/355
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit