Innovativeness of polish companies and the economic growth of the country

  • Maria Miczyńśka-Kowalska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Keywords: innovation, business, innovative economy, technological progress, human capital, intellectual capital

Abstract

Recently, Poland, despite low level of innovation, experienced quick economic growth. This growth involved quick accumulation of capital, inflow of modern technology from abroad and rapid improvement of the society’s education level. These factors are gradually being depleted. Poland, just to keep up with the development of European countries, has to follow the path to innovative development. The aim of this article is the diagnosis of the current state and the assessment of perspectives for innovation growth in Poland. In the article characterised was the current level of innovation, barriers in the national innovation development and growth perspectives were pointed out. This assessment is based on literature analysis and statistic data concerning Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Raich M., Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2011.

2. Łyżwa E., Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.

3. Pawlak E., Innowacje w kulturze organizacyjnej mikro-ni małych przedsiębiorstw, [w:] J. Szpon, [red.] Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, Economicus, Szczecin 2009.

4. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, maj 2016

5. Bąk M., Kulawczuk [red.], Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Gdynia, Warszawa 2009.

6. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.

7. Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2006.

8. Strużycki M., Innowacyjność w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.

9. Wierzbicki A. P., Szkolnictwo polskie w perspektywie 2050, [w:] Biuletyn PTE, Forum myśli strategicznej, nr 2, 2012.

10. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005, Dz. U z 2005, nr 164, poz, 1365, Art. 13 ustęp 1

11. Schuttz T.W., Investment in human capital, The American Economic Review, vol. 51, no 1, 1961, s. 1-15.

12. Lucas R. E., On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, vol. 22, no 1, 1988, s. 2-25. ;

13. Romer P. M., Human capital and growth: theory and evidence, National Bureau of Economic Research, no 3173, NBER Working Papers 1989.

14. Wronkowska G., Kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

15. Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska K., [red.], Praca, gospodarka, społeczeństwo. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej, Wyd. UŁ, łódź 2003.

16. Król H., Ludwiczyńskai A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2010.

17. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Innovation_statistics/Innovation_statistics_YB2017_.xlsx

18. https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160530_Raport_innowacyjnosc.pdf

19. https://www.bankmillennium.pl/o-banku

20. www.paih.gov.pl/files/?id_plik=19611 :4.1.12 Sektor badawczo–rozwojowy w Polsce. Sector profile

21. https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/87/18/87187/raport_roczny_2016.pdf

22. http://natemat.pl/100285,Polska–w–europejskim–ogonie–patentow–Jestesmy–na–szarym–koncu–kontynentu

23.https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/9/1/rocznik_demograficzny_2015.pdf

Author Biography

Maria Miczyńśka-Kowalska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Maria Miczyńśka–Kowalska, Professor

Published
2018-04-03
How to Cite
Miczyńśka-Kowalska, M. (2018). Innovativeness of polish companies and the economic growth of the country. University Economic Bulletin, (37/1), 36-42. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/7
Section
Knowledge Economy, Innovative Economy